wod-kan.biz wod-kan.biz


Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.


Wybierz język:  
2023-03-30 www.wod-kan.biz
Redukcja emisji CO2 to dziś jeden z najwyższych priorytetów w sektorze energetycznym i przemysłowym....
Termoizolacja

Redukcja emisji CO2 to dziś jeden z najwyższych priorytetów w sektorze energetycznym i przemysłowym. Wynika to nie tylko z uwarunkowań prawnych i norm narzucanych przez UE, ale też z niepisanego kodeksu etyki uwzględniającego odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Mimo starań i podejmowanych działań, roczny nie wykorzystany potencjał oszczędnościowy energii w Europie odpowiada zużyciu energii przez 10 milionów gospodarstw domowych lub 20 milionów samochodów! Jak go wykorzystać? Odpowiedź kryje się w izolacji rurociągów i zbiorników w zakładach przetwórczych i produkcyjnych.

Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych (EiiF), organizacja non-profit działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju w obrębie europejskiego sektora energetycznego i produkcyjnego, przedstawiła w 2021 roku raport „The insulation contribution to decarbonise industry. The energy and CO2 savings potential of industrial insulation in EU 27”. Publikacja wyraźnie wskazuje, iż powszechne zastosowanie termoizolacji w przemyśle i energetyce może znacząco wpłynąć na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Eksperci EiiF już w 2010 roku uruchomili innowacyjny program TIPCHECK, który dostarczył przemysłowi ustandaryzowane narzędzie do badania skuteczności systemów izolacji termicznych.

Aby lepiej wpłynąć na wyobraźnię profesjonalistów na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przetwórczych, TIPCHECK na podstawie specjalistycznych audytów określa nie tylko ilość straconej energii, ale też konkretne nakłady finansowe poniesione na skutek niedostatecznej (lub niekiedy całkowitego braku) izolacji w instalacjach przemysłowych. W ciągu ponad 10 lat funkcjonowania TIPCHECK przeprowadzono około 2500 audytów, które pozwoliły stwierdzić, że przemysł nadal stosuje przestarzałe, nieenergooszczędne i nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia systemy izolacyjne. Powoduje to nadmierne straty ciepła, co w konsekwencji wpływa na poziom emisji gazów cieplarnianych do środowiska i… wysokie rachunki za energię.

Termoizolacja

Termoizolacja się opłaca

Skąd zatem niechęć w przedsiębiorstwach do modernizacji obiektów przemysłowych? Autorzy raportu EiiF uwydatniają dwie główne przyczyny: brak know-how oraz nacisk na redukcję kosztów na inwestycje i konserwacje. Tymczasem w przypadku zastosowania nowoczesnych rozwiązań izolacyjnych ich koszt stanie się najlepszą inwestycją. Dowodzi tego przykład dużego zakładu chemicznego we Włoszech, w którym audyt wykazał setki niedostatecznie lub w ogóle niezaizolowanych zaworów, kołnierzy i zbiorników oraz 650 metrów bieżących niezaizolowanego lub pokrytego uszkodzoną izolacją rurociągu. Firma zdecydowała się na pełną realizację zaleceń inżynierów TIPCHECK i zainwestowała w tym celu 200 tys. euro. Pozwoliło jej to zaoszczędzić 220 tys. euro już w pierwszym roku, inwestycja zwróciła się więc w 11 miesięcy1.

Warty przywołania jest także przypadek niemieckiego zakładu przetwórstwa mięsnego, w którym koszt izolacji linii produkcyjnej (kołnierzy, zaworów i studzienek zbiorników) wynoszący niewiele ponad 16 tys. euro zwrócił się w niecałe 2 lata. Roczna oszczędność wydatków na energię wyniosłaby bowiem 9 tys. euro.

– Właściciel zakładu przystąpił do realizacji rozwiązań rekomendowanych w audycie, a następnie zlecił przeprowadzenie analogicznych analiz w swoich kolejnych zakładach produkcyjnych i wdrożył działania naprawcze – mówi Paweł Stankiewicz, ekspert firmy Owens Corning PAROC Polska. – Przykładów udanych inwestycji w poprawę standardu energetycznego nie trzeba jednak szukać daleko. Również polskie firmy przekonują się do izolacji termicznych. I mają z tego realne oszczędności – dodaje

Termoizolacja zakład

Polacy nie gęsi, swoje zakłady izolują

W naszym kraju na audyt energetyczny decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw, zarówno z sektora MŚP, jak i z grona największych firm o strategicznym znaczeniu dla regionów, w których funkcjonują. W jednym z dużych zakładów przemysłowych w województwie lubelskim poddano analizie niezaizolowane zawory kołnierzowe instalacji pary wodnej. Za pomocą programów kalkulacyjnych PAROC Calculus oraz narzędzi TIPCHECK określono średnie straty ciepła na poziomie 1964 W/m w odniesieniu do 1 sztuki niezaizolowanego zaworu.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej instalacji pary, zaproponowano zaizolowanie zaworów otulinami z wełny kamiennej PAROC Pro Section 100. Przedsiębiorstwo, inwestując jedynie 386,63 zł w izolację o grubości 60 mm dla każdego zaworu DN 350, zmniejszyłoby roczne straty ciepła w tym miejscu o 84 271 kWh, a więc równowartość 6668,94 zł. Izolując wszystkie zawory w zakładzie oraz cały rurociąg (w audycie przyjęto, iż jeden niezaizolowany zawór odpowiada 1,5 m niezaizolowanego rurociągu tej samej średnicy), rocznie można zaoszczędzić setki tysięcy złotych! Rozwiązanie pozwoliłoby też złapać głębszy oddech środowisku, zmniejszając znacznie ilość wyemitowanego dwutlenku węgla.

Gdyby wszystkie zakłady produkcyjne w naszym kraju poszły śladem przedstawionego studium przypadku, całkowita oszczędność energii wyniosłaby 1070 kiloton oleju ekwiwalentnego, a emisja CO2 zredukowana zostałaby o ponad 3500 kiloton. Ten potencjał oszczędnościowy odpowiada zużyciu energii przez 703 tys. gospodarstw domowych lub 1,6 mln średniej klasy samochodów.

– Te liczby robią wrażenie. Inwestycja w izolacje termiczne, patrząc na bilanse finansowe, zwróci się szybko. A co ważniejsze: będzie miała też długofalowe skutki. Odczują je nie tylko obecne, ale i przyszłe pokolenia – podkreśla Paweł Stankiewicz.

Termoizolacja paroc

Przykład idzie z… dołu

Podczas gdy przemysł, chcąc wykorzystać duży potencjał obniżania poziomu strat cieplnych, musi nadrabiać technologiczne zaległości, jego siostra – branża budowlana – mocno prze do przodu. Obecnie realizowane domy są w stanie oszczędzić nawet 80% energii potrzebnej do ogrzewania domów zbudowanych przed laty2. A straty cieplne w gospodarstwach domowych są przecież nieporównywalnie niższe niż w ogromnych zakładach przemysłowych, w których temperatury pracujących instalacji sięgają 600-800°C.

Sektor budowlany posiada jednak sprzymierzeńca w normatywach wyznaczonych dla tej branży. Przemysł natomiast ma znacznie większą swobodę. Specyfikacje techniczne instalacji w zakładach są przestarzałe – często skopiowane z projektów wykonanych kilkadziesiąt lat temu, kiedy to ze względu na niską wówczas cenę energii nie przywiązywano większej wagi do strat ciepła. Spółki zarządzające przedsiębiorstwami, w obliczu braku konkretnych regulacji, w swoich działaniach kierują się krótko terminowym rachunkiem ekonomicznym. Okazuje się jednak, że często brak odpowiedniego know-how nie pozwala na właściwą ocenę inwestycji.

– Tutaj dużą rolę odgrywa EiiF. Fundacja nie tylko edukuje i cały czas rozwija program TIPCHECK, ale też promuje wprowadzenie rozwiązań prawnych, które w znacznym stopniu przyczynią się do optymalizacji zużycia energii w zakładach przemysłowych – podkreśla Paweł Stankiewicz z Owens Corning PAROC Polska.

Rekomendacje EiiF znalazły się w raporcie dotyczącym znaczenia termoizolacji w procesie dekarbonizacji przemysłu. Mowa m.in. o wprowadzeniu ogólnoeuropejskich norm, do których musiałby stosować się każdy nowo budowany zakład przemysłowy, uwzględnieniu audytów pokroju TIPCHECK w krajowych planach na rzecz energii i klimatu czy też zachęcaniu już funkcjonujących przedsiębiorstw do modernizacji swoich linii transferujących ciepło poprzez wprowadzenie dotacji. „Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do osiągnięcia w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto” – podkreślono w raporcie.


1 Raport „The insulation contribution to decarbonise industry. The energy and CO2 savings potential of industrial insulation in EU 27” przygotowany przez EiiF (European Industrial Insulation Foundation), wydany w marcu 2021 r.

2 https://www.paroc.pl/knowhow/efektywnosc-energetyczna

Firma: Paroc Polska sp. z o.o.
Tagi: zrównoważony rozwój, redukcja CO2, Paroc, izolacja rurociągów, PAROC Pro Section 100, termoizolacja w przemyśle, otuliny z wełny kamiennej
 
 
Polecane artykuły

NOWOŚĆ! ArmaFlex ACE Plus - izolacje systemów HVAC o podwyższonej klasie reakcji na ogień (NRO)

2024-02-07 www.wod-kan.biz

Najnowszą generację produktów izolacyjnych ArmaFlex ACE Plus charakteryzuje podwyższony stopień...

 

NOWOŚĆ! Systemy preizolowanych rurociągów AustroPEX - maksymalna elastyczność i sprawny montaż

2024-01-12 www.wod-kan.biz

AustroPEX to system lekkich i elastycznych preizolowanych rurociągów opracowanych z myślą o zastosowaniu...

 

Skuteczna ochrona systemów wodno-kanalizacyjnych przed zamarzaniem

2023-12-10 www.wod-kan.biz

W Polsce, w zależności od obszaru, strefy przemarzania sięgają do głębokości od 0,8 do 1,4 metra....

 

NOWOŚĆ! Elastyczne rurociągi AustroPUR Armacell – komplementarność, wygoda użycia i wysoka izolacyjność cieplna instalacji

2023-12-08 www.wod-kan.biz

AustroPUR Armacell to nowoczesne preizolowane rurociągi dedykowane użyciu w sieciach ciepłowniczych...

 

NOWOŚĆ! Preizolowane systemy elastycznych rurociągów AustroPUR i AustroPEX - efektywność, wygoda, oszczędność

2023-11-30 www.wod-kan.biz

Austroflex to system rurociągów do różnego rodzaju instalacji ciepłowniczych oraz wodociągowych...

 

Dlaczego izolacja instalacji HVAC ma tak duże znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej budynków?

2023-10-20 www.wod-kan.biz

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, budynki dzieli się na odpowiednie strefy pożarowe. Oddzielenia...

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2024 Vertica Technologie Internetowe.